Xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375HP – L375 trang bị đồ nghề sửa xe

Xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375HP - L375 trang bị đồ nghề sửa xe

Xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375HP – L375 trang bị đồ nghề sửa xe